023
Bron

Heel lang dankte Haarlem zijn groei en welvaart vooral aan de textiel. Al in de middeleeuwen kende de stad een bloeiende lakenhandel, dat wil zeggen een handel in geweven wollen stoffen. In de 17e eeuw bloeide de textielnijverheid opnieuw op. Naast de lakenhandel ontstonden er nu ook veel linnenblekerijen. Die waren vooral ook in de duinen buiten de stad te vinden, zoals te zien is op dit schilderij. Het linnen is uitgespreid over het veld en wordt vooral met duinwater in de zon gebleekt. In de verte is Haarlem zichtbaar.

Herkomst

Gerelateerde thema's

Canon van Haarlem

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen