023
Bron

De Waalse Kerk aan de Begijnhof bestaat al vierhonderd jaar en nog steeds wordt er iedere zondag een Franse preek gehouden.

Toen Spanje België veroverde moesten de Vlamingen zich bekeren tot het katholieke geloof. Meer dan honderdduizend protestanten wilden dit niet en vluchtten. Een groot deel van deze vluchtelingen kwam naar Nederland. In Haarlem mochten deze vluchtelingen de Waalse Kerk gebruiken voor hun diensten. Veel vluchtelingen waren Franstalige Walen en zo kreeg de kerk de naam ‘Waalse Kerk.’ Later zou er nog een nieuwe Franstalige vluchtelingenstroom naar Haarlem komen, de Hugenoten.

De Waalse kerk was, tot ver in de achttiende eeuw, een echte vluchtelingenkerk. Net als dat met vluchtelingen nu vaak het geval is, bleven ook de Waalse vluchtelingen hopen op de kans terug te keren naar hun eigen steden en dorpen. Ze verwachtten dat de Nederlandse troepen Belgë zouden bevrijden. Dat gebeurde echter niet. Langzaam werd duidelijk dat deze vluchtelingen in Nederland zouden blijven en zich aan de Nederlandse gebruiken moesten aanpassen. Het gevolg daarvan was dat de kinderen en kleinkinderen van de eerste generatie vluchtelingen het Frans afleerden en zich aansloten bij de Nederlandstalige kerk. In de zeventiende eeuw leidde dat echter nog niet tot een leegloop van de Waalse kerk. Tot ongeveer 1620 kwamen er nog steeds nieuwe eerste generaties vluchtelingen uit België en daarna nam het aantal gereformeerde vluchtelingen uit Frankrijk snel toe.

Op de prent zie je een reconstructie van de Waalse kerk in de zestiende eeuw.

Herkomst

Maker

Hermanus Petrus Schouten (1747-1822) | Francis Allan (1826-1908)

Datering

1800

Collectie

Beeld

Organisatie

Noord-Hollands Archief

Nummer

KNA006004746 | NL-HlmNHA_53005283

Link

https://hdl.handle.net/21.12102/39DFE490FB8F11DF9E4D523BC2E286E2

Verdieping

  • J.G.C.A. Briels, De Zuidnederlandse immigratie omstreeks 1572-1630. Een vergeten bladzijde uit de geschiedenis der Nederlanden (Gent 1985):
  • A.J. Enschedé, Geschiedenis der Walsche kerk en der Fransche Dames-Sociëteit te Haarlem (Haarlem 1878):

Gerelateerde thema's

Canon van Haarlem

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen