023
Bron

De stedelijke veiligheid werd bedreigd door criminaliteit en onrust, vaak veroorzaakt door partijtwisten. Bij de verlening van het stadsrecht in 1245 had de graaf er voor gezorgd dat de stad tenminste 64 gewapende mannen moest hebben klaarstaan, op afroep beschikbaar voor militaire acties. Daarom had de stad een schutterij opgericht, bestaande uit voet-, hand- en kruis-boogschutters, later aangevuld met kloveniers (soldaten met vuurwapens). De schutterij werd voor het eerst genoemd in 1374.

De schutterij moest de stad verdedigen tegen vijanden van buitenaf en de orde in de stad handhaven. In vredestijd was deze schutterij, veelal afkomstig uit de gegoede burgerij, vooral een gezelligheidsvereniging. De schuttersstukken van bijvoorbeeld Frans Hals tonen geen jonge vechtersbazen maar rondbuikige heren. Door de oprichting van een nationaal leger en gemeentepolitie werd de schutterij in 1905 definitief opgeheven.

Herkomst

Maker

Romeyn de Hooghe

Datering

1688

Collectie

Beeld

Organisatie

Noord-Hollands Archief

Nummer

NL-HlmNHA_1100_KNA006002050

Link

https://hdl.handle.net/21.12102/3E28AB22FB8F11DF9E4D523BC2E286E2

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen