023
Bron

Op deze schets van een schilderij van Frans Hals zie je vijf mannen om de tafel zitten. Dat zijn de mannen die het Sint Elisabeths Gasthuis bestuurden. De namen van deze regenten zijn bekend: het zijn Siewert Sem Warmont, Salomon Cousaert, Johan van Clarenbeeck (de secretaris, afgebeeld met een boek), Dirck Dircksz Del (de voorzitter) en François Wouters (de penningmester, te herkennen aan de muntstukken voor zich op tafel). Op de achtergrond zie je een landkaart. Waarschijnlijk laat de kaart zien welke gebieden de regenten allemaal bezaten.

De regenten uit de tijd waren deftige mannen en gedroegen zich als edelen. Zelfs wanneer zij Nederlands spraken gebruikten zij Franse woorden zodat de meeste burgers hen niet verstonden. De regenten die in het stadsbestuur zaten konden mensen benoemen voor belangrijke functies in de stad. Regelmatig kozen zij hun vrienden uit om de macht en de winst in eigen hand te houden. Dit wordt 'nepotisme' genoemd.

De regenten waren rijk. Ze staken hun geld echter niet altijd in bedrijven of ondernemingen, maar besteedden veel geld aan hun kleding en lieten vaak een groot huis bouwen, bijvoorbeeld aan het Spaarne of net buiten de stad.

Toen de tijden veranderden en er minder geld werd verdiend kwam het volk in opstand tegen de regenten. Bij rellen werden huizen vernield en regenten werden soms zelfs gedood. Zo kwam er een einde aan de macht van de regenten.

Herkomst

Maker

Frans Hals en Wybrand Hendriks

Datering

1611 - 1641

Collectie

Beeld

Organisatie

Noord-Hollands Archief

Nummer

KNA006002545


Gerelateerde thema's

Inwoners van Haarlem

Trefwoorden

Politiek

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen