023
Bron

Veruit de meeste verzoeken tot afschaffing van de kermis in de 19e eeuw kwamen uit religieuze hoek. Zo schrijft de kerkenraad van de Verenigde Doopsgezinden dat de kermis een “doelloos gebruik” is en de aanleiding vormt tot “losbandigheid en zelfverlaging.”

G. Velthuysen (voorheen broodbakker op de Groenmarkt), voorganger van de Haarlemse gemeente der Zevendedags Baptisten, is een van de pleiters voor afschaffing van de kermis. Hij verzoekt het gemeentebestuur “in het welbegrepen belang van onze stad voorgoed een einde te maken aan wat terecht een bron van zedelijk kwaad en schade voor het welzijn der burgerij mag worden genoemd.”

Herkomst

Maker

Onbekend

Datering

1892 - 1910

Collectie

Archief | Beeld

Organisatie

Noord-Hollands Archief

Nummer

Toegang 2295, inv: 1979 | 54-0046165

Link

https://hdl.handle.net/21.12102/A6C3DBACD8DA4783BFCE92866BB01E79

Gerelateerde thema's

Volksvermaak

Beschikbare tools

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen