023
Bron

In 1861 werd de Haarlemmer Alexandrine Jacqueline van Valkenburg nog voor haar eerste verjaardag ingeënt tegen de pokken. Hier zie je het bewijs van de vaccinatie. 

De Haarlemse arts H. Van den Berg schreef in 1896 een boek over de ontwikkelaar van het pokken-vaccin: Edward Jenner. In dit jaar vierde de Haarlemse afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst het 'Jenner-feest'. Het was precies een eeuw terug dat Jenner zijn eerste vaccinatie toediende. De dood van een 'poklijder' wordt in het boek van Van den Berg beschreven:

"En welk een dood - zoo zegt hij - men moet er getuige van geweest zijn om de ijselijkheden van dezelve te gevoelen. Met ontelbare zweren bedekt, onder de helsche kwalen van een langzaam op den rooster gebradenen, bij levenden lijve rottenden, eenen ongevormden stinkenden vleeschklomp daarstellenden mensch, met den brandendsten dorst en zonder iets te kunnen verzwelgen, jammerden deze ellendigen den dood te gemoet." (p 9)


Van den Berg eindigt zijn publicatie met:

"JENNER is een historisch figuur, die door den moed der overtuiging ten zege is geweest voor de menschheid. Hij behoort niet alleen aan Brittanje, neen de geheele aarde eigent zich dien schat toe, en vereert hem als den edelsten wereldburger." (p 47)

Herkomst

Datering

1861 - 1896

Collectie

Archief

Organisatie

Noord-Hollands Archief

Nummer

Toegang 1571, inv.nr.: 410

Link

https://hdl.handle.net/21.12102/A0CDC36692264BA6B02EE618FBF4F190

Verdieping

Gerelateerde thema's

Besmettelijke ziekten

Trefwoorden

Gezondheid

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen