023
Thema

Vanaf 1568 is er in de Nederlanden een godsdienst- en onafhankelijkheidsoorlog gaande tussen verschillende groepen Nederlanders tegen het Spaanse gezag. Onder leiding van Filips II vallen de Spanjaarden op 11 december 1572 voor het eerst Haarlem aan. Hoewel de wallen en stadsmuren in slechte staat zijn, duurt het beleg (de strijd) uiteindelijk zeven maanden.

Eén van de hoofdrolspelers in de strijd is Kenau Simonsdochter Hasselaar, die samen met een 'bende vrouwen' de stad zou hebben verdedigd. Hoewel er documenten zijn waaruit blijkt dat Kenau heeft bestaan, zijn er geen bewijzen van haar heldendaden tijdens het beleg. 

Op 13 juli 1573 geeft de stad Haarlem zich over aan de Spaanse commandant, Don Frederik. Ongeveer 1700 militairen en hun commandant Wigbold Ripperda worden terechtgesteld. Nog geen vier jaar later, in maart 1577, wordt Haarlem weer een zelfstandige stad aan de zijde van de Prins van Oranje.

Toon 30 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart