023
Bron

In 1781 werd er een anoniem pamflet gepubliceerd (welk geschreven bleek te zijn door Joan Dirk van der Capellen tot den Pol) waarin de macht van stadhouder Willem V werd bekritiseerd. Met dit pamflet kwam de zogenaamde patriottenbeweging op gang. In 1786 grepen gewapende patriotten in verschillende steden de macht en verjoegen oude regenten.

In Haarlem verzamelden de leden van de Burgersociëteit zich in De Gouden Leeuw. De Burgersociëteit was een patriotse politieke club, die in 1786 was opgericht. De patriotten vonden dat het oude stadhouderlijke bewind op instorten stond. Echter, pas met de Bataafse revolutie in 1795 was het zover. Hoewel dit achteraf niet nodig bleek te zijn, hadden zij zich uit voorzorg bewapend.

Volgens een bijschrift staan op de tekening onder andere de volgende personen afgebeeld:
1. Wigbold van Sypesteyn
2. Bartholomeüs Tersier
3. Jacob Jan Cambier
4. Isaac Cornelis Sterk
5. Jan Broese
6. Lodewijk Kulendaal
7. Johannes Enschedé
8. Goedschalk Kops
9. Willem Anne Lestevenon
10. Jan Willem Druyvestein

Herkomst

Maker

Wybrand Hendriks

Datering

1795

Collectie

Beeld

Organisatie

Noord-Hollands Archief

Nummer

53-001222

Link

https://hdl.handle.net/21.12102/392484CAFB8F11DF9E4D523BC2E286E2

Gerelateerde thema's

Rebellie

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen