023
Bron

Bouwmeester Salomon de Bray gaf in dit werk uit 1661 een uitgebreid inzicht in de overwegingen om Haarlem te vergroten, om de 'aanwas der inboorlingen en burgeren' op te vangen. Gedetailleerd schetste hij nieuwe straten en grachten aan de noordoostgrens van Haarlem. Ook berekende hij nauwkeurig de kosten van het project en grootte van de percelen. Als voordeel voor de forse gebiedsuitbreiding noemde De Bray de 'alghemeene vryheydt en open geven voor alle Neeringhen, alsmede voor alle bekende Kristelijcke Godtsdiensten en Religien'.

Herkomst

Maker

Salomon de Bray (1597-1664)

Datering

1661

Collectie

Oude Boekerij

Organisatie

Noord-Hollands Archief

Nummer

1A75

Link

https://hdl.handle.net/21.12102/19747961DE0146E3AD75968BA0A46DDD

Alle bronnen