023
Bron

In de zeventiende eeuw werd Haarlem bestuurd door een vroedschap en vier burgemeesteren.

Burgemeesteren moesten minimaal 8 jaar lid zijn geweest van de vroedschap en minimaal 36 jaar oud zijn. Zij hielden zich met allerlei zaken bezig, bijvoorbeeld met benoemingen van pompmeesters, vuilnismannen en portiers voor de stadspoorten, maar ook aanstellingen van predikanten in de hervormde kerk. Dat lijken allemaal kleine zaken, maar zij bemoeiden zich ook met bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, wetgeving en de rechtspraak.

Doordat zij mensen konden benoemen hielden zij hun greep op allerlei zaken binnen de stad. Daarnaast zaten zij ook nog in de vroedschap, die het beleid bepaalde en over stedelijke en gewestelijke zaken besliste. Burgemeesteren waren dus zeer invloedrijk. We kunnen hun doen en laten in de archieven goed volgen, doordat hun besluiten of 'resoluties' zorgvuldig werden genoteerd.

Hier ze je zo'n resolutie. In dit besluit van 21 juni 1664 geven de burgemeesteren een zekere Carolo d'Italiano - die in de kantlijn wordt aangeduid als een 'quacksalver' - toestemming om met een standje balsems te mogen verkopen op de Kleine Kroft, tegenover het weeshuis.

Herkomst

Datering

1664

Collectie

Archief

Organisatie

Noord-Hollands Archief

Nummer

toegang 3993, inv.nr. 505

Link

https://hdl.handle.net/21.12102/FB0537578F7049608A9892C6C7EA389C

Gerelateerde thema's

Beroepen van toen

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen